Boşanma davası nasıl açılır?

0
118

Boşanma davası açmak için bulunduğumuz yani mahkemesine yani nerede oturuyorsak ikametgahımızın bağlı olduğu aile mahkemesine baş vuracağımız dilekçe ile boşanma davası açabiliriz. Boşanma davası açmak için bu dilekçeyi bir avukata yazdırabileceğimiz gibi kendimizde bunu dile getirebiliriz ancak 2011 yılında meydana gelen değişiklikle usul kanununda davaları daha hızlı görmeyi amaçlayan ve davaların takipsizliğini ortadan kaldırmak isteyen bu yasaya göre bir takım kurallar getirilmiştir. Bu kuralları kişilerin kendileri takip etmeleri çok zor bu usul yasalarına göre çünkü 14 günlük süreler söz konusu boşanma davasını açtıktan sonra karşı tarafa açtığınız davanın bir dilekçesi bir tersip saptı ile beraber neler yapacağınıza ilişkin bir tebligat gönderir mahkeme; mahkemenin gönderdiği bu tebligata ilişkin karşı tarafa ulaşınca tebligat.

Karşı taraf da sizin aştığınız boşanma davasına karşı kendi düşüncelerini, kendi savunmalarını yazıp bir dilekçe ile başvurmak durumunda kalır. Yine 14 günlük yasal süreç içerisinde bunu yapmak tebligatın geldiği tarihten itibaren 14 gün içerisinde bunu yapmak durumunda kalır. Bu cevaba karşı sizinde tekrar takip gerektirdiği için usul kanunlarına göre yine bu cevaba karşı bir cevap yazmanız beklenir. Son olarak karşı taraf da bir cevap yazdıktan sonra mahkeme ön inceleme duruşması yapmak durumundadır. Bu ön duruşmasında hakim tarafları anlaşıp anlaşamayacakları hususunda bir soru sorar. Nedir anlaşma durumu var mıdır, anlaşırsanız nasıl anlaşabilirsiniz gibi taraflar iki tarafta anlaşmak istemediklerini beyan ettikten sonra mahkeme usul yasalarına göre yine tahkikat aşamasına geçer.

Bu aşamada taraflar bütün delillerini, bütün düşüncelerini ileri sürecekleri savları mahkemeye yine yazılı olarak verirler. Ondan sonra mahkeme boşanma davasında tanıkları dinlemek, delilleri bulundukları yerden istemek, delillerin eksik kalanlarını tamamlamak sureti ile son aşamaya gelir. Dolayısıyla boşanma davası doğduğu yer ya bulundukları yer şimdi mersis uygulaması var her kezin bir ikametgah adresi var ya orada yada son 6 ay eşlerin birlikte yaşadıkları yer mahkemesinde aile mahkemesinde açılabilirler. Ülkemizde aile mahkemeleri hemen hemen her yerde artık oluşturulmuş durumda çok uç noktalarda aile mahkemesi olmayan yerlerde hayla asli hukuk mahkemelerine de açılabilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here